Отличниците на ‘АВИСТА’ за 2015г

от Ависта на

  • Ивайло Манасиев за офис „ЕКСПО”
  • Виола Николова за офис „ЕКИП”
  • Петя Косачева за офис „ЕКСПЕРТ”
  • Петър Петров  за офис „БАЛКАН”1234
Категории Интересно